International Poster Festival

12 al 25 de Mayo
100 diseñadores
Organizador:Guan Shanyue Art Museum
Co-organizador:ChenPingBo Graphic Design Agency
Curatoría:PingBo Chen(ShenZhen), Li Xu (BeiJing)
Shenzhen. China

ShenZhen

@4L6K0787

Museum

 

Print